กปภ.สาขา อุบลราชธานี ประกาศ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราววันพฤ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย 2565 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 23.00 น.หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ_23/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขา อุบลราชธานี ประกาศ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราววันพฤ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย 2565 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 23.00 น.หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ_23/06/2565


กปภ.สาขา อุบลราชธานี ประกาศ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราววันพฤ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย 2565 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 23.00 น.หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ_23/06/2565

กปภ.สาขา อุบลราชธานี ประกาศ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราววันพฤ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย 2565 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 23.00 น.หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ บริเวณหน้าหมู่บ้านอนันตราไลท์ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  บ้านขามใหญ่หมู่ที่ 1 บ้านขามลุ่มหมู่ 10 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย 2565 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 23.00 น.หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน