กปภ.สาขาบางสะพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณทางเข้าสำนักงานกปภ.บางสะพาน_31/5/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางสะพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณทางเข้าสำนักงานกปภ.บางสะพาน_31/5/2565


กปภ.สาขาบางสะพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณทางเข้าสำนักงานกปภ.บางสะพาน_31/5/2565

กปภ.สาขาบางสะพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณทางเข้าสำนักงานกปภ.บางสะพาน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ทางเข้าสำนักงานกปภ.บางสะพาน ไปจนถึง ทางเข้าวัดถ้ำม้าร้อง ,

ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 31/5/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน