กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณสี่แยกโรงเรียนอนุบาลสวี_30/5/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณสี่แยกโรงเรียนอนุบาลสวี_30/5/2565


กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณสี่แยกโรงเรียนอนุบาลสวี_30/5/2565


กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณสี่แยกโรงเรียนอนุบาลสวี อ.สวี จ.ชุมพร จากการดำ

เนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ข้ามถนนรถไฟทางเข้าตลาดสวี(ตลาดบนสวีทั้งหมด) อ.สวี จ.ชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึง

ไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 30/5/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน