กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. ( 2 จุด)_30/5/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. ( 2 จุด)_30/5/2565


กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. ( 2 จุด)_30/5/2565

1.กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่238/69 มบ.พฤกษา 3 ถ.บางศาลา

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านพฤกษา3 (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 30/5/2565

-------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ทบ.102 ถนนจันทร์ประทีป อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนจันทร์ประทีปทั้งซอย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 30/5/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน