กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณวัดบ้านก้อง ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน_29/05/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณวัดบ้านก้อง ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน_29/05/2565


กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณวัดบ้านก้อง ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน_29/05/2565

 

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณวัดบ้านก้อง ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านสบทา,บ้านก้อง,บ้านหนองคำ,บ้านท่า ต้นงิ้วและบ้านหนองสลีก  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน