กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณชุมชนสันโค้งหลวง,ชุมชนกองช้าง _28/05/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณชุมชนสันโค้งหลวง,ชุมชนกองช้าง _28/05/2565


กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณชุมชนสันโค้งหลวง,ชุมชนกองช้าง _28/05/2565

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 13.00 น.

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณชุมชนสันโค้งหลวง,ชุมชนกองช้าง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ -ชุมชนสันโค้งหลวง,ชุมชนกองช้าง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 30/05/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน