กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม. บริเวณ หัวนาล่างซอย 4 ซอยไร่ 999 ต.ปากแพรก อ.เมือง _18/5/2565(2จุด) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม. บริเวณ หัวนาล่างซอย 4 ซอยไร่ 999 ต.ปากแพรก อ.เมือง _18/5/2565(2จุด)


กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม. บริเวณ หัวนาล่างซอย 4 ซอยไร่ 999 ต.ปากแพรก อ.เมือง _18/5/2565(2จุด)

1.กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม. บริเวณ หัวนาล่างซอย 4 ซอยไร่ 999 ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ริมถนนแสงซุโตฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ แยกไฟแดงหอนาฬิกา ถึง มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์

พุรางนิมิตร หัวนาบน - หัวนาล่าง  จัดสรรวัดเหนือ ม.พฤกษากาญทาว์น์ ม.อู่ทอง  ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 18/5/2565 รอน้ำเต็มระบบ

-----------------------------------------------------------------

มีจุดแตกเพิ่มเติมจากจุดที่ 1

2.กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม. บริเวณ หัวนาล่างซอย 4 ซอยไร่ 999 ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ริมถนนแสงซุโตฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ แยกไฟแดงหอนาฬิกา ถึง มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์

พุรางนิมิตร หัวนาบน - หัวนาล่าง จัดสรรวัดเหนือ ม.พฤกษากาญทาว์น์ ม.อู่ทอง  ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 01.30 น. ของวันที่ 18/5/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน