กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. _14/05/65(2จุด) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. _14/05/65(2จุด)


กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. _14/05/65(2จุด)

1.กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม.

บริเวณ ธนาคารออมสินสาขาหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.หนองบัว  อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 14/05/65 รอน้ำเต็มระบบ

-------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม.

บริเวณ หน้าโรงเรียนหนองบัว ต.หนองบัว อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองบัว อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 14/05/65

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน