กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านน้ำจั้น อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์_15/01/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านน้ำจั้น อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์_15/01/2565


กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านน้ำจั้น อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์_15/01/2565

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านน้ำจั้น อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านน้ำจั้น , บ้านดอนยูง , บ้านข้าวหลาม , บ้านน้อยพัฒนา , บ้านสว่าง , บ้านโนนศิลาเลิง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 15/1/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน