กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าศรีสวัสดิ์ แยกใต้ฟ้า_15/1/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าศรีสวัสดิ์ แยกใต้ฟ้า_15/1/65


กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าศรีสวัสดิ์ แยกใต้ฟ้า_15/1/65

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าศรีสวัสดิ์ แยกใต้ฟ้า

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่แยกศิลาทอง , แยกใต้ฟ้า , ตลาดนครนายกทั้งหมด, แยกสามสาว , แยกเจย์ดีทอง , ครัวมัจฉา , บ้านดอนใหญ่ , บ้านเจย์ดีทอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 15/1/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน