กปภ.สาขา ธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด315 มม. บริเวณตรงข้าม รร.พระวิสุทธิวงส์ คลอง11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา_14/1/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขา ธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด315 มม. บริเวณตรงข้าม รร.พระวิสุทธิวงส์ คลอง11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา_14/1/2565


กปภ.สาขา ธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด315 มม. บริเวณตรงข้าม รร.พระวิสุทธิวงส์ คลอง11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา_14/1/2565

กปภ.สาขา ธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด315 มม. บริเวณตรงข้าม รร.พระวิสุทธิวงส์ คลอง11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ คลอง 7 ถึงคลอง 12 ต.บึงคำพร้อย ,ต.ลำลูกกา ,ต.บึงทองหลาง ,ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 14/1/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน