กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากรถแบคโฮขุดโดนท่อเมน ขนาด 400 มม. บริเวณ อ.ท่าตะเกรียบ จ.ฉะเชิงเทรา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากรถแบคโฮขุดโดนท่อเมน ขนาด 400 มม. บริเวณ อ.ท่าตะเกรียบ จ.ฉะเชิงเทรา


กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากรถแบคโฮขุดโดนท่อเมน ขนาด 400 มม. บริเวณ อ.ท่าตะเกรียบ จ.ฉะเชิงเทรา

กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากรถแบคโฮขุดโดนท่อเมน ขนาด 400 มม. บริเวณ อ.ท่าตะเกรียบ จ.ฉะเชิงเทรา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านเขากระดาษ,บ้านเกาะกระทิง,บ้านทรัพย์เจริญ,บ้านกรอกสะแก,บ้านสันติสุข,บ้านหนองคอก,บ้านหัวฝาย,

บ้านเกาะลอย,บ้านร่มโพธิ์ทอง,บ้านหนองขาหยั่ง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.30 น. ของวันที่ 06/12/2564 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน