กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณซอยข้างขนส่งฉะเชิงเทรา ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา_05/12/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณซอยข้างขนส่งฉะเชิงเทรา ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา_05/12/2564


กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณซอยข้างขนส่งฉะเชิงเทรา ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา_05/12/2564

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณซอยข้างขนส่งฉะเชิงเทรา ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ปากซอยขนส่ง ถึง ร้านอาหารแม่ส้มเกลี้ยง ต.บางตีนเป็ด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 05/12/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน