กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. เนื่องจากท่อประปาแตกฉุกเฉิน ท่อ PVC 100 บริเวณสะพานท่าก้านเหลือง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. เนื่องจากท่อประปาแตกฉุกเฉิน ท่อ PVC 100 บริเวณสะพานท่าก้านเหลือง


กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. เนื่องจากท่อประปาแตกฉุกเฉิน ท่อ PVC 100 บริเวณสะพานท่าก้านเหลือง

กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณระหว่างศาลเจ้าและสะพานท่าก้านเหลือง บ้านจรเข้สามพัน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน้าวัดจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 05/12/2564(รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน