กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระบบปั้มส่งน้ำบริการประชาชนตำบลป่ากลาง_30/11/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระบบปั้มส่งน้ำบริการประชาชนตำบลป่ากลาง_30/11/64


กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระบบปั้มส่งน้ำบริการประชาชนตำบลป่ากลาง_30/11/64

กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระบบปั้มส่งน้ำบริการประชาชนตำบลป่ากลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่าย

น้ำบริการพื้นที่ตำบลป่ากลาง จังหวัดน่าน บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา หน่วนบริการปัว ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.2 ต.ศิลาแลง ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 30/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน