กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม._30/11/64 (จำนวน 2 ข่าว) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม._30/11/64 (จำนวน 2 ข่าว)


กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม._30/11/64 (จำนวน 2 ข่าว)

1.กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หมู่บ้านพฤกษากาญจน์ 4 ต.ท่ามะขาม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านพฤกษากาญจน์ 4 (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 17.41 น. ของวันที่ 30/11/64  รอน้ำเต็มระบบ

************************************************

2.กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ท้าย ซ.แสงชูโต 24

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซ.ไปรษณีย์ จนถึง ซ. แสงชูโต 24 ต.ปากแพรก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 17.20 น.ของวันที่ 30/11/64 รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน