กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณภายในสำนักงานกปภ.สาขาสงขลา_30/11/2564(จำนวน 2 ข่าว) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณภายในสำนักงานกปภ.สาขาสงขลา_30/11/2564(จำนวน 2 ข่าว)


กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณภายในสำนักงานกปภ.สาขาสงขลา_30/11/2564(จำนวน 2 ข่าว)

1. กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณภายในสำนักงานกปภ.สาขาสงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  เขตพื้นที่การประปาสาขาสงขลา (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 30/11/2564 รอน้ำเต็มระบบ

***********************************************

2. กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม. แตกเทศบาลลอกคูระบาย บริเวณ ซอยกาญจนวนิช 69 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา


จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยกาญจนวนิช 69 ทั้งซอย ต.เขารูปช้าง อ.เมืองจ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 30/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน