กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำขนาด 100 มม. บริเวณหน้าวัดบ้านอาฮาม _26/11/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำขนาด 100 มม. บริเวณหน้าวัดบ้านอาฮาม _26/11/2564


กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำขนาด 100 มม. บริเวณหน้าวัดบ้านอาฮาม _26/11/2564

กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำขนาด 100 มม. บริเวณหน้าวัดบ้านอาฮาม ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หน้าร้านขายปุ้ยบ้านสบยาวถึงหน้าวัดบ้านอาฮาม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึง

ไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 26/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน