กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อบายพาสบ่อประตูน้ำ บริเวณข้างร้านธุรกิจยางยนต์_26/11/2564 จำนวน 3 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อบายพาสบ่อประตูน้ำ บริเวณข้างร้านธุรกิจยางยนต์_26/11/2564 จำนวน 3 จุด


กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อบายพาสบ่อประตูน้ำ บริเวณข้างร้านธุรกิจยางยนต์_26/11/2564 จำนวน 3 จุด

1.กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อบายพาสบ่อประตูน้ำ บริเวณข้างร้านธุรกิจยางยนต์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.ชยางกูร ก ตั้งแต่แยกผ่องใสถึงแยกวงแหวนรอบใน ถ.ผ่องใส และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ 26/11/2564

......................................................................................................................

2.กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนขนาด 200 มม. บริเวณถนนตาดแคน ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.ตาดแคน ซอย 2,4,6,8,10,12,14,16,18,22 , ถ.ตาดแคนพัฒนา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ 26/11/2564

......................................................................................................................

3.กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อบายพาสบ่อประตูน้ำ บริเวณข้างร้านธุรกิจยางยนต์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.ชยางกูร ก ตั้งแต่แยกผ่องใสถึงแยกวงแหวนรอบใน ถ.ผ่องใส และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ 26/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน