กปภ.สาขาสตูลประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. _26/11/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสตูลประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. _26/11/64


กปภ.สาขาสตูลประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. _26/11/64

**ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำล่วงหน้า**

กปภ.สาขาสตูลประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. เนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จะทำการหยุดจ่ายน้ำ เพื่อตัดประสานท่อโครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสียท่อ SP 150 มม. บริเวณหน้าไปรษณีย์ฉลุง ต.ฉลุง อ.เมืองจ.สตูล

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต.ฉลุง ตั้งแต่หน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลถึงซอยฉลุงใต้4 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 26/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน