กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อฉุกเฉิน ท่อ PVC ขนาด 150 มม._25/11/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อฉุกเฉิน ท่อ PVC ขนาด 150 มม._25/11/64


กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อฉุกเฉิน ท่อ PVC ขนาด 150 มม._25/11/64

1.กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อฉุกเฉิน ท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณบ้านห้วยเสือเต้น ทางจะออกไปบ้านหนองอ้อ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านห้วยเสือเต้น ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00น. ของวันที่25/11/2564(รอน้ำเต็มระบบ)

----------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าจะทำการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณภายในสำนักงานประปาน้ำพอง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

- บ.หินกอง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
- ต.สะอาด (ทั้งหมด) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00น. ของวันที่25/11/2564(รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน