กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564_27/11/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564_27/11/2564


กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564_27/11/2564

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาจุดแตกรั่วในเส้นท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บางวัว อ.บางปะกง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 27/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน