กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. - 17.00 น._26/11/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. - 17.00 น._26/11/2564


กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. - 17.00 น._26/11/2564

กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. - 17.00 น.

เนื่องจากการไฟฟ้างดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ ม.15 บ้านโนนภูทอง ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อำเภอน้ำโสม (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 26/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน