กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น. - 02.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ (จำนวน 2 จุด)_25/10/64 (2จุด) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น. - 02.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ (จำนวน 2 จุด)_25/10/64 (2จุด)


กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น. - 02.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ (จำนวน 2 จุด)_25/10/64 (2จุด)

1. กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น. - 02.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ (จำนวน 2 จุด) จุดที่ 1 ท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณถนนเทศบาล 2 ต.พรานกระต่าย จุดที่ 2 ท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณแก้วนิมิต 3 ต.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านน้ำดิบ , บ้านนาเหนือ , บ้านคลองห้วยทราย บ้านหนองน้ำใส , วัดเขาแก้วตัวอำเภอพรานกระต่ายทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 26/10/2564 รอน้ำเต็มระบบ

----------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าโบสถ์คริส พรานกระต่าย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยหน้าโบส์ถคริส , ซอยแก้วนิมิตร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. ของวันที่ 25/10/2564 รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน