กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 280 มม. บริเวณ หน้าร้านตรวจสภาพรถคูณทรัพย์_25/10/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 280 มม. บริเวณ หน้าร้านตรวจสภาพรถคูณทรัพย์_25/10/64


กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 280 มม. บริเวณ หน้าร้านตรวจสภาพรถคูณทรัพย์_25/10/64

กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 280 มม. บริเวณ หน้าร้านตรวจสภาพรถคูณทรัพย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านโนนกุดจับ , บ้านขอนแดง , บ้านนาอาน , บ้านขอนแก่น , บ้านห้วยโตก ,

บ้านฟากนา , โลตัส , แม็คโคร , บ้านภูกระแต อ.เมือง จ.เลย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 11.50 น. ของวันที่ 26/10/2564 รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน