กปภ.สาขาด่านช้าง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น._25/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาด่านช้าง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น._25/10/2564


กปภ.สาขาด่านช้าง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น._25/10/2564

กปภ.สาขาด่านช้าง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย

บริเวณสถานีจ่ายน้ำของ กปภ.ด่านช้าง จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตจ่ายน้ำของ กปภ.สาขาด่านช้าง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้

เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 25/10/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน