กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อGS ขนาด 6 นิ้ว บริเวณเทศบาลตำบลเหนือ อ.เมือง(จำนวน2จุด)_24/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อGS ขนาด 6 นิ้ว บริเวณเทศบาลตำบลเหนือ อ.เมือง(จำนวน2จุด)_24/10/2564


กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อGS ขนาด 6 นิ้ว บริเวณเทศบาลตำบลเหนือ อ.เมือง(จำนวน2จุด)_24/10/2564

1.กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อGS ขนาด 6 นิ้ว บริเวณเทศบาลต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เทศบาลต.เหนือ , ต.หลุบ อ.เมือง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.20  น. ของวันที่ 24/10/2564 (รอน้ำเต็มระบบ)

--------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น. - 16.00 น. ของวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

เนื่องจากระบบผลิตน้ำขัดข้อง ไม่สามารถสูบน้ำได้ บริเวณหน่วยบริการกมลาไสย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.กมลาไสย , อ.ฆ้องไชย , ต.ธัญญา , ต.หนองแปน , ต.โนนศิลา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 25/10/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน