กปภ.สาขาห้วยยอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าร้านตั้งใจยนตรการ_24/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาห้วยยอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าร้านตั้งใจยนตรการ_24/10/2564


กปภ.สาขาห้วยยอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าร้านตั้งใจยนตรการ_24/10/2564

กปภ.สาขาห้วยยอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าร้านตั้งใจยนตรการ อ.วังวิเศษ ต.ตรัง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.คลองชี (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 24/10/2564(รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน