กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น._24/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น._24/10/2564


กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น._24/10/2564

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เพื่อดำเนินการประสานท่อเหล็กขนาด

200 มม. บริเวณข้างปั้มน้ำมัน ปตท. ถ.พังโคน-วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตลาดสดเทศบาลพังโคน

ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 25/10/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน