กปภ.สาขา พังโคน ประกาศ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564เวลา 09.00 น - 15.00 น_25/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขา พังโคน ประกาศ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564เวลา 09.00 น - 15.00 น_25/10/2564


กปภ.สาขา พังโคน ประกาศ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564เวลา 09.00 น - 15.00 น_25/10/2564

 

 กปภ.สาขา พังโคน ประกาศ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564เวลา 09.00 น - 15.00 น

เพื่อดำเนินการประสานท่อเมนจ่ายน้ำ ท่อเหล็กขนาด 200 มม.บริเวณข้างปั้มน้ำมัน ปตท. ถ.พังโคน-วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บริเวณโซนตลาดสดเทศบาลพังโคน ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564เวลา 09.00 น - 15.00 น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน