กปภ.สาขาเทิง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE ขนาด 110 มม. บริเวณ สะพานชุมชนบ้านพระเกิด หมู่ที่ 14 บ้านพ ระเกิด ต.เวียง อ.เทิง อ.เชียงราย_22/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเทิง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE ขนาด 110 มม. บริเวณ สะพานชุมชนบ้านพระเกิด หมู่ที่ 14 บ้านพ ระเกิด ต.เวียง อ.เทิง อ.เชียงราย_22/10/2564


กปภ.สาขาเทิง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE   ขนาด  110 มม. บริเวณ สะพานชุมชนบ้านพระเกิด หมู่ที่ 14 บ้านพ ระเกิด ต.เวียง อ.เทิง อ.เชียงราย_22/10/2564


กปภ.สาขาเทิง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE ขนาด 110 มม. บริเวณ สะพานชุมชนบ้านพระเกิด หมู่ที่ 14 บ้านพระเกิด ต.เวียง อ.เทิง

อ.เชียงราย  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ปากทางซอย 5 ชุมชนบ้านตั้งข้าว หมู่ที่ 2 และชุมชนบ้านพระเกิด หมู่ที่14 ต.เวียง อ.เทิง

จ.เชียงราย  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 22/10/2564(รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน