กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 315 มม. บริเวณ พื้นที่ในอำเภอพนัสนิคม_22/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 315 มม. บริเวณ พื้นที่ในอำเภอพนัสนิคม_22/10/2564


กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 315 มม. บริเวณ พื้นที่ในอำเภอพนัสนิคม_22/10/2564

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 315 มม. บริเวณ พื้นที่ในอำเภอพนัสนิคม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม ,เทศบาลตำบลกุฏุโง้ง ,ตำบลนามะตูม ,ตำบลทุ่งขวาง ,ตำบลหนองขยาด ,

ตำบลหน้าพระธาตุ ,ตำบลบ้านเซิด(แถวอู่พนัส-ปั๊มน้ำมัน PT), ตำบลบ้านช้าง ,ตำบลไร่หลักทอง ,ตำบลวัดโบสถ์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00  น. ของวันที่ 22/10/2564 (รอน้ำเต็มระบบ) 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน