กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณภายในสำนักงานประปาน้ำพอง_22/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณภายในสำนักงานประปาน้ำพอง_22/10/2564


กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณภายในสำนักงานประปาน้ำพอง_22/10/2564

กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณภายในสำนักงานประปาน้ำพอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ.หินกอง , บ.ห้วยเสือเต้น ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น - ต.สะอาด (ทั้งหมด) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

- อ.เขาสวนกวาง (ทั้งหมด) จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน