กปภ.สาขาบึงกาฬ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง _22/10/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบึงกาฬ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง _22/10/64


กปภ.สาขาบึงกาฬ  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง _22/10/64

กปภ.สาขาบึงกาฬ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บีงกาฬ ต.วิศิษฐ์ ต.โนนสมบูรณ์ ยกเว้น ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่22/10/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน