กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ หน้าโรงพยาบาลกรุงสยาม ถึง มหาลัยปทุมธานี_22/10/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ หน้าโรงพยาบาลกรุงสยาม ถึง มหาลัยปทุมธานี_22/10/64


กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ หน้าโรงพยาบาลกรุงสยาม ถึง มหาลัยปทุมธานี_22/10/64

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ หน้าโรงพยาบาลกรุงสยาม ถึง มหาลัยปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน้าโรงพยาบาลกรุงสยาม ถึง มหาลัยปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน