กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณวัดชัยมงคล ถนนเทศบาล 15 ต.ตลาดหลวง_22/10/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณวัดชัยมงคล ถนนเทศบาล 15 ต.ตลาดหลวง_22/10/64


กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณวัดชัยมงคล ถนนเทศบาล 15 ต.ตลาดหลวง_22/10/64

กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณวัดชัยมงคล ถนนเทศบาล 15 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ บ้านแห , คลองงัว , ชุมชนมืองใหม่ชัยมงคล, ถนนเลี่ยงเมือง 2 , จวนผู้ว่า , ชุมชนวัดโลห์ ,

ขุมชนสะพานดำ , หมู่บ้านเปี่ยมสุข 2 , 3 , 9 , 12 , 15 , หมู่บ้านพลศิริ , หมู่บ้านทรายทอง ,ขนส่งจังหวัดอ่างทอง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 22/10/2564(รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน