กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม. บริเวณ ก่อนถึง ปตท. ขาเข้ากรุงเทพ ฯ_22/10/64 (2จุุด) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม. บริเวณ ก่อนถึง ปตท. ขาเข้ากรุงเทพ ฯ_22/10/64 (2จุุด)


กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม. บริเวณ ก่อนถึง ปตท. ขาเข้ากรุงเทพ ฯ_22/10/64  (2จุุด)

1. กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม. บริเวณ ก่อนถึง ปตท. ขาเข้ากรุงเทพ ฯ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ วัดมิตรภาพ ถึงวัดถ้ำสองพี่น้อง, ปั๊ม PT ไมเนอร์ , ซอย13 ป่าสักกลางดง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 22/10/2564

--------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม. บริเวณ  ข้าง อสค.

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  สะพานขาว นิคมสาย 1.2.3 หมู่บ้านร่มไม้ ครูต้อ พุทธนิมิต เขาสุขใจ ป่ามะม่วง วัดซับบอน อำนวยจิตร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 22/10/2564

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน