กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ทบ.ถนนคลองยาเหนือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา_22/10/64 (2จุด) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ทบ.ถนนคลองยาเหนือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา_22/10/64 (2จุด)


กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ทบ.ถนนคลองยาเหนือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา_22/10/64 (2จุด)

1. กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ทบ.ถนนคลองยาเหนือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนคลองยาเหนือ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 22/10/2564 (รอน้ำเต็มระบบ) 

----------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสถานีจ่ายน้ำควนลังกระแสไฟฟ้าตก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โซนสนามบิน บ้านหน้าควน ต.ควนลัง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 22/10/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน