กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวคืนวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 - 02.00น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ_21/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวคืนวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 - 02.00น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ_21/10/2564


กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวคืนวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 - 02.00น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ_21/10/2564

ประกาศแจ้งล่วงหน้า 

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวคืนวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 - 02.00น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ

(2จุด)
จุดที่ 1 PVC 150 มม. บริเวณถนนเทศบาล 2 ต.พรานกระต่าย
จุดที่ 2 PVC 150 มม. บริเวณแก้วนิมิต 3 ต.พรานกระต่าย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านน้ำดิบ ,บ้านนาเหนื่อ, บ้านคลองห้วยทราย, บ้านหนองน้ำใส, วัดเขาแก้ว,

ตัวอำเภอพรานกระต่ายทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่26/10/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน