กปภ.สาขาพระพุทธบาท แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบในคลองชัยนาทป่าสักเกิดการเน่าเสีย(จำนวน2จุด)_14/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพระพุทธบาท แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบในคลองชัยนาทป่าสักเกิดการเน่าเสีย(จำนวน2จุด)_14/10/2564


กปภ.สาขาพระพุทธบาท แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบในคลองชัยนาทป่าสักเกิดการเน่าเสีย(จำนวน2จุด)_14/10/2564

1.กปภ.สาขาพระพุทธบาท แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบในคลองชัยนาทป่าสักเกิดการเน่าเสีย และคลอรีนผงที่งานผลิต

นำมาใช้ปรับคุณภาพน้ำมีไม่เพียงพอ จึงทำให้สามารถผลิตจ่ายน้ำได้น้อยลง จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.บ้านหมอ , อ.พระพุทธบาท ,

อ.เสาไห้ , อ.เฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

หมายเหตุ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่งานผลิตได้ติดต่อประสานงานให้นักวิทยาศาสตร์ เขต 2 เข้าตรวจสอบและแก้ไขคุณภาพน้ำดิบแล้ว

โดยการนำสารเคมีเข้ามาปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำในระบบได้มากยิ่งขึ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อHDPE ขนาด 315 มม. บริเวณแยกบ่อพรานล้างเนื้อ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.พระพุทธบาท , อ.เฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน