กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป_14/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป_14/10/2564


กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป_14/10/2564

กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เนื่องจากท่อส่งน้ำดิบแตกทำให้ไม่

สามารถสูบน้ำดิบได้ บริเวณซอย กปก.สาขา ชัยภูมิ (น.บ้านเขว้า) จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะ

ไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ตำบลบ้านเขว้า
- บ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง
- บ้านหลบโพธิ์ ตำบลตลาดแร้ง
- บ้านโสกตลับ ตำบลโดกสูง
- บ้านหนองบัวขาว บ้านหัวหนอง ตำบลชีลอง

- ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน