กปภ.สาขาเขาชัยสน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตกตะกอน บริเวณสถานีผลิตน้ำท่ามะเดื่อ_14/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเขาชัยสน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตกตะกอน บริเวณสถานีผลิตน้ำท่ามะเดื่อ_14/10/2564


กปภ.สาขาเขาชัยสน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตกตะกอน บริเวณสถานีผลิตน้ำท่ามะเดื่อ_14/10/2564

กปภ.สาขาเขาชัยสน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตกตะกอน บริเวณสถานีผลิตน้ำท่ามะเดื่อ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตพื้นที่การประปาสาขาเขาชัยสน (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 14/10/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน