กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปา (ทั้งหมด 3 จุด)_29/9/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปา (ทั้งหมด 3 จุด)_29/9/2564


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปา (ทั้งหมด 3 จุด)_29/9/2564

1. กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 1,000 มม. บริเวณ ใกล้สถานีจ่ายน้ำชัยมงคล จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ได้แก่ ต.ท่าจีน , ต.บางกระเจ้า , ต.ขัยมงคล , ต.บ้านบ่อ , ต.บางหญ้าแพรก , ต.บางโทรัด ,

ต.กาหลง, ม.5 ต.ท่าทราย , ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.30 น. ของวันที่ 29/09/2564 (รอน้ำเต็มระบบ)

หมายเหตุ : เนื่องจากเกิดอุปสรรคจากหน้างานทำให้ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด ขณะนี้ทีมช่างเร่งดำเนินการผันน้ำเข้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม. บริเวณ แยกบ้านแพ้วฝั่งขาออก ตรงข้ามวัดบางตะคอย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าจีน , ต.ท่าฉลอม , ต.บ้านบ่อ , ต.บางโทรัด , ต.กาหลง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 29/09/2564 (รอน้ำเต็มระบบ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ม.1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1 ต.บ้านเกาะ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 29/09/2564 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน