กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการวางท่อประปาใหม่ ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ หน้างานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โครงการหลวง_29/09/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการวางท่อประปาใหม่ ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ หน้างานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โครงการหลวง_29/09/64


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการวางท่อประปาใหม่ ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ หน้างานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โครงการหลวง_29/09/64

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เพื่อดำเนินการวางท่อประปาใหม่ ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ หน้างานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โครงการหลวง (อ่างเก็บน้ำกาแล)

ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

- ถนนบ้านใหม่หลังมอ ซอย 9

- ถนนบ้านเชิงดอย

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (อ่างเก็บน้ำกาแล)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 29/09/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน