กปภ.สาขาบางสะพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม บริเวณ ศาลาหมู่บ้านปากคลอง_29/09/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางสะพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม บริเวณ ศาลาหมู่บ้านปากคลอง_29/09/64


กปภ.สาขาบางสะพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม บริเวณ ศาลาหมู่บ้านปากคลอง_29/09/64

กปภ.สาขาบางสะพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 29 กันยายน 2664 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม บริเวณ ศาลาหมู่บ้านปากคลอง จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน