กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามเทศบาลห้วยพลู_19/9/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามเทศบาลห้วยพลู_19/9/2564


กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามเทศบาลห้วยพลู_19/9/2564

กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามเทศบาลห้วยพลู ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตรงข้ามเทศบาลห้วยพลู ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะ

ไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน