กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PB ขนาด 40 บริเวณหน้าซอยอู่สมหมาย_19/9/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PB ขนาด 40 บริเวณหน้าซอยอู่สมหมาย_19/9/2564


กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PB ขนาด 40 บริเวณหน้าซอยอู่สมหมาย_19/9/2564

กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PB ขนาด 40 มม.เข้ากับ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าซอยอู่สมหมาย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หน้าหน่วยตำรวจ , ตระเวนชายแดน ไปจนถึง คลีนิกหมอน่าน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหล

อ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 19/9/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน