กปภ.สาขาชนแดน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนรองขนาด 50 มม. บริเวณถนนชมฐีระเวช (ทั้ง2ฝั่ง)_20/9/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชนแดน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนรองขนาด 50 มม. บริเวณถนนชมฐีระเวช (ทั้ง2ฝั่ง)_20/9/2564


กปภ.สาขาชนแดน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนรองขนาด 50 มม. บริเวณถนนชมฐีระเวช (ทั้ง2ฝั่ง)_20/9/2564

กปภ.สาขาชนแดน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่20 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนรอง

ขนาด 50 มม. บริเวณถนนชมฐีระเวช (ทั้ง2ฝั่ง) จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ชนแดน , ต.ท่าข้าม , ต.ศาลาย , ต.ตะกุดไร , ต.ดงขุย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 20/9/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน