กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น._20/09/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น._20/09/2564


กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น._20/09/2564

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ PE

ขนาด 225 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านประชาสุข 6 ถนนฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

ถนนฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว , อบต.บ้านใหม่ , อบต.บางขวัญ , อบต.บางแก้ว , ถนนฉะเชิงเทรา-บางขนาก ถึงจนอนามัยบางแก้ว

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 20/09/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน