กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. _15/09/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. _15/09/64


กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. _15/09/64

กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.

บริเวณ บ้านสันต้นเปา ซอย 7 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนสันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 15 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 13.00 น.

--------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาเชียงราย  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)

บริเวณ ชุมชนดอยเขาควาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ -ถ.สนามบิน, ชุมชนดอยเขาควาย, ชุมชนสันโค้งหลวง, หนองเหียง ซ. 1 ถ.พ่อขุน,

ถ.สนามกีฬา,ถ.ดอยสะเก็น, ถ.หนองบัว, ถ.ศรีทรายมูล,ถ.สนามกีฬา, หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 23.00 - 02.00 น. .ของวันที่ 16  กันยายน 2564 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน